info@chopin.pl Międzynarodowy Konkurs Płytowy
Grand Prix du Disque
Frederic ChopinMiędzynarodowe Konkursy Płytowe Grand Prix du Disque Frederic Chopin są jedną z bardziej prestiżowych imprez organizowanych przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Celem imprezy jest nagradzanie i promowanie najlepszych nagrań chopinowskich dokonywanych przez wytwórnie fonograficzne całego świata.

Pierwszy Grand Prix du Disque Frederic Chopin odbył się w 1985 r. Jego pomysłodawcami byli muzykologowie: Stanisław Dybowski i Grzegorz Michalski. Początkowo impreza odbywała się co dwa lata - II Konkurs w 1987 roku, III Konkurs w 1990 roku. Później zmieniono częstotliwość edycji umożliwiając jurorom ocenę nagrań co pięć lat. Od 1995 roku, kiedy to odbyła się IV edycja Grand Prix du Disque Frederic Chopin, Konkurs jest imprezą stale towarzyszącą Międzynarodowym Konkursom Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Nagrodami w Konkursie są pamiątkowe medale oraz dyplomy. Producenci mają możliwość opatrzenia nagrodzonych fonogramów znakiem Konkursu.

Do 1995 roku nagrody przyznawane były w czterech kategoriach:

I utworów fortepianowych
II utworów na fortepian z orkiestrą
III utworów kameralnych i pieśni
IV reedycji dawnych nagrań

Od V Konkursu Grand Prix du Disque Frederic Chopin, Warszawa 2000, nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach:

I nagrań współczesnych - nagrania dokonane po ...............
II nagrań historycznych: akustycznych i elektrycznych - nagrania sprzed ...............

Od IX edycji Konkursu Grand Prix du Disque Frederic Chopin, Warszawa 2020, nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:

I nagrań na instrumentach współczesnych dokonanych po 1 stycznia 2000 r.,
II nagrań na instrumentach historycznych dokonanych po 1 stycznia 2000 r.,
III reedycji nagrań historycznych sprzed 1 stycznia 2000 r.

Jury Konkursu

Bronisława Kawalla - przewodnicząca

Andrzej Jasiński

Andrzej Lupa

Piotr Paleczny

Karol Radziwonowicz

Adam Rozlach

Ewa Sławińska-Dahlig

Wojciech Świtała

Wszelkich informacji udziela organizator:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Biuro Konkursów
ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
tel: (+48 22) 826 65 49,
tel./fax: (+48 22) 827 95 89,
e-mail: info[at]chopin.pl; jerzy[at]chopin.pl