info@chopin.pl Międzynarodowy Konkurs Płytowy
Grand Prix du Disque
Frédéric ChopinMiędzynarodowe Konkursy Płytowe Grand Prix du Disque Frédéric Chopin są jedną z bardziej prestiżowych imprez organizowanych przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Celem imprezy jest nagradzanie i promowanie najlepszych nagrań chopinowskich dokonywanych przez wytwórnie fonograficzne całego świata.

Pierwszy Grand Prix du Disque Frédéric Chopin odbył się w 1985 r. Jego pomysłodawcami byli muzykologowie: Stanisław Dybowski i Grzegorz Michalski. Początkowo impreza odbywała się co dwa lata - II Konkurs w 1987 roku, III Konkurs w 1990 roku. Później zmieniono częstotliwość edycji umożliwiając jurorom ocenę nagrań co pięć lat. Od 1995 roku, kiedy to odbyła się IV edycja Grand Prix du Disque Frédéric Chopin, Konkurs jest imprezą stale towarzyszącą Międzynarodowym Konkursom Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Nagrodami w Konkursie są pamiątkowe medale oraz dyplomy. Producenci mają możliwość opatrzenia nagrodzonych fonogramów znakiem Konkursu.

Do 1995 roku nagrody przyznawane były w czterech kategoriach:

I utworów fortepianowych
II utworów na fortepian z orkiestrą
III utworów kameralnych i pieśni
IV reedycji dawnych nagrań

Od V Konkursu Grand Prix du Disque Frédéric Chopin, Warszawa 2000, nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach:

I nagrań współczesnych - nagrania dokonane po ...............
II nagrań historycznych: akustycznych i elektrycznych - nagrania sprzed ...............


Wszelkich informacji udziela organizator:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Biuro Konkursów
ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
tel: (+48 22) 826 65 49,
tel./fax: (+48 22) 827 95 89,
e-mail: info[at]chopin.pl; jerzy[at]chopin.pl